Investigation and Collection Services

„Jsme společnost s prokazatelnými výsledky a zkušenostmi. Jsme připraveni převzít odpovědnost na svá bedra.“

Společnost AlphaCorp dbá na ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Plné znění zásad ochrany osobních údajů naleznete zde

~ Všechny pohledávky spravujeme efektivně ~

Řešení pohledávek a inkaso

Naše společnost poskytuje komplexní služby detektivního, bezpečnostního a poradenského charakteru, pokrývající celé území Česka, Slovenska a zemí Evropské unie. Svou profesionalitou a odbornými znalostmi zaručuje svým klientům - nadnárodním institucím, bankovním domům i jednotlivcům exkluzivní servis a přispívá tak k minimalizaci ztrát a rizik.

Škála poskytovaných služeb v oblasti řešení pohledávek a vyřízení inkasa je široká a zahrnuje celé spektrum možných operativně pátracích metod, detektivních činností a ochranných služeb vykonávaných za dohledu zkušeného a plně profesionálního managementu.

„Jsme schopni realizovat jakékoliv množství zadaných zakázek - složitost nebo komplikovanost není v žádném případě limitujícím faktorem.“

Posláním naší společnosti je poskytovat profesionální služby vynikající kvality a hodnoty, které pomáhají řešit složité situace našich zákazníků v oblasti risk managementu a bezpečnosti. Toto poslání je jedním ze základních kamenů úspěchu naší společnosti.

Prověřujeme a zjišťujeme pojistné podvody, krádeže na pracovištích a další...

Na zakázku provádíme komplexní analýzy, z hledisek ekonomických a bezpečnostních, pro potřeby strategických obchodních rozhodnutí.

~ Více jak 20 let praxe a zkušeností ~

Detektivní služby

Investigation, nebo-li vyšetřování, je souhrn veškerých činností detektivního charakteru, které mají svůj základ v operativním rozpracování zadaného případu, za použití operativně pátracích prostředků. Zahrnuje rámcově pátrání po osobách, majetku a zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky pro potřeby soudního, nebo správního orgánu.

Inkasní služby

Aktivní realizace inkasních služeb vyplývá z řešení veškerých problematických obchodních vztahů a z nich plynoucích pohledávek, dluhů, nedoplatků, neuhrazených směnek, apod. Specializujeme se na řešení pohledávek v bankovním sektoru a mezi našimi klienty je mnoho renomovaných finančních a leasingových společností.

Informační servis

Pod pojmem Intelligence (Economy Intelligence) je potřeba si představit souhrn veškerých činností zpravodajského charakteru mající za účel získání informací o předmětu zájmu, resp. konkurenci, ekonomickém prostředí, konkrétním subjektu se všemi návaznostmi. Economy Intelligence je klíčové pro získání konkurenční výhody a řízení rizik v jakémkoli odvětví.

„Z naší pozice se jedná o cílený proces získávání klíčových informací, na základě kterých lze provést akci či rozhodnutí v ten správný čas. “

Competitive Intelligence

Lze charakterizovat jako systematický, legální a etický proces sbírání, zjišťování, sledování, analýzy a strategické organizování takto získaných informací o konkurenci. Veškeré informace jsou analyzovány s cílem odhalit silné a slabé stránky konkurence a aplikovat správné strategické rozhodnutí pro získání výhody.

Business Intelligence

Jedná se především o výkonné analytické a vykazovací nástroje, které umožňují využít firemní data nejen k analýze již proběhlých jevů, ale také k predikcím budoucího vývoje. Většina firemních systémů je zahlcená daty, ze kterých se relevantní informace získávají jen velmi obtížně. Business Intelligence je cesta ke konkurenční výhodě.

~ Průměrná úspěšnost vyřešení případů je 98 % ~

Máme spojkojené klienty

Za více jak 20 let působení na našem trhu si můžeme dovolit říci, že klientela naší společnosti je spokojená a jsme na to patřičně hrdi.

Možná více než v ostatních oblastech poskytovaných služeb, klienti mají naprostou důvěru v naše schopnosti - loajalitu, profesionalitu, integritu, kvalitu a diskrétnost. Právě především těmito aspekty jsme schopni disponovat a garantovat tak klientovi ten nejkvalifikovanější tým pro jeho potřeby.

„Je nutné zdůraznit, že naše úspěšnost se odvíjí od počtu nápadů trestné činnosti leasingových nájemců a PF, které nebyly dohledány ani po vyhlášení pátrání Policie ČR.“

Povaha naší práce a služeb ne vždy dovoluje, abychom zveřejňovali jména veškerých našich klientů. Níže uvádíme naše nejvýznamnější subjekty.

  • MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
  • ČSOB LEASING a.s.
  • RAIFFEISEN LEASING s.r.o.
  • United Parcel Service Czech Republic s.r.o.
  • Magistrát hlavního města Prahy
  • WALTER LEASING GmbH, AUSTRIA
  • SCHWARZMÜLLER s.r.o.
  • PACCAR Financial CZ s.r.o.

a mnoho dalších...

~ Naše týmy působí aktivně v sedmi regionech ČR ~