Naše služby jsou komplexní

Naše společnost poskytuje komplexní služby detektivního, bezpečnostního a poradenského charakteru, pokrývající celé území Česka, Slovenska, Maďarska, států EU a svou profesionalitou a odbornými znalostmi zaručuje svým klientům - nadnárodním institucím, bankovním domům i jednotlivcům exkluzivní servis a přispívá tak k minimalizaci ztrát a rizik.

Škála poskytovaných služeb je široká a zahrnuje celé spektrum možných operativně pátracích metod, detektivních činností a ochranných služeb vykonávaných za dohledu zkušeného a plně profesionálního managementu.

„Odborné zkušenosti uplatňujeme pro jednotlivé a konkrétní odvětví bankovního sektoru, státní správy a soukromých subjektů.“

Jsme schopni okamžitě realizovat jakékoliv požadavky klienta a aplikovat optimální řešení, neboť jsme si vědomi, že segmenty zákazníků jsou odlišné vzhledem k jejich specifikům.

S našimi kancelářemi, detašovanými pracovišti a místně příslušnými kontakty disponují zkušení odborníci, kteří mají praxi v bezpečnostních složkách na všech úrovních a jsou schopni sestavit a flexibilně přizpůsobit svou činnost potřebám klienta.

Jako úzce specializovaná společnost a nabízíme realizaci, řešení, poradenství a pomoc pro celou řadu soukromých subjektů, podnikových i nevládních organizací v České republice a v zahraničí.

„Působíme plošně v rámci celé České republice a Slovenska. Operujeme standardně ve všech členských státech EU.“

~ Máme více jak 20 let praxe a zkušeností. ~

Detektivní služby

Investigation, nebo-li vyšetřování, je souhrn veškerých činností detektivního charakteru, které mají svůj základ v operativním rozpracování zadaného případu, za použití operativně pátracích prostředků. Zahrnuje rámcově pátrání po osobách, majetku a zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky pro potřeby soudního, nebo správního orgánu. Patří sem zejména tyto činnosti...

 • Získávání informací týkajících se jednání fyzických nebo právnických osob a jejich majetkových poměrů
 • Operativní sledování osob
 • Detekce operativní techniky
 • Doručování zásilek osobám a právním subjektům, které se vyhýbají převzetí
 • Monitoring zájmových objektů

Inkasní služby

Aktivní realizace inkasních služeb vyplývá z řešení veškerých problematických obchodních vztahů a z nich plynoucích pohledávek, dluhů, nedoplatků, neuhrazených směnek, apod. Specializujeme se na řešení pohledávek v bankovním sektoru a mezi našimi klienty je mnoho renomovaných finančních a leasingových společností. V rámci řešení pohledávek provádíme zejména tyto činnosti...

 • Kompletní správa portfolia
 • Vyhledání dlužníka, leasingových nájemců a inkaso leasingové pohledávky
 • Zajištění nebo odebrání předmětu leasingu
 • Podání trestního oznámení na Policii ČR, nebo Státní zastupitelství v souvislosti se zjištěním trestného činu
 • Inkaso zbytkových pohledávek (směnek) a případné vytvoření splátkového kalendáře.
 • Zajištění podpisu uznání dluhu
 • Konzultace ohledně možnosti prodeje pohledávky, vstupu exekutora
 • Spolupráce s exekutorem dle požadavků

Informační servis

Pod pojmem Intelligence (Economy Intelligence) je potřeba si představit souhrn veškerých činností zpravodajského charakteru mající za účel získání informací o předmětu zájmu, resp. konkurenci, ekonomickém prostředí, konkrétním subjektu se všemi návaznostmi. Economy Intelligence je klíčové pro získání konkurenční výhody a řízení rizik v jakémkoli odvětví.

„Z naší pozice se jedná o cílený proces získávání klíčových informací, na základě kterých lze provést akci či rozhodnutí v ten správný čas. “

Competitive Intelligence

Lze charakterizovat jako systematický, legální a etický proces sbírání, zjišťování, sledování, analýzy a strategické organizování takto získaných informací o konkurenci. Veškeré informace jsou analyzovány s cílem odhalit silné a slabé stránky konkurence a aplikovat správné strategické rozhodnutí pro získání výhody.

Business Intelligence

Jedná se především o výkonné analytické a vykazovací nástroje, které umožňují využít firemní data nejen k analýze již proběhlých jevů, ale také k predikcím budoucího vývoje. Většina firemních systémů je zahlcená daty, ze kterých se relevantní informace získávají jen velmi obtížně. Business Intelligence je cesta ke konkurenční výhodě.

~ Všechny konzultace poskytujeme zdarma! ~

Výsledkem naší činnosti jsou zásadní informace

V angažování našich pracovníků čerpáme z těch nejlepších jedinců, dostatečně zkušených a loajálních. Většinou se jedná o profesionály ze speciálních jednotek a sektoru státních služeb. Při výběru uchazeče je pečlivě dbáno na vytvoření uceleného obrazu jedince z hlediska psychické a fyzické odolnosti, zhodnocení jeho osobnosti v aplikaci na zařazení do kompaktního týmu. Jedině tak je možné zajistit pouze ten nejvyšší možný standard nabízených služeb a následnou realizaci projektů zabezpečení.

Jsme profesionálové

 • Získáváme informace mající důvěrný či utajovaný charakter z hlediska obchodně právních vztahů nebo ekonomicko-hospodářských výsledků, např. Bonita.
 • Mapujeme a monitorujeme činnosti zájmových skupin: např. odhalování firemní špionáže a nekalé konkurence, dodržování firemních postupů – jsme schopni přezkoumat stávající interní postupy, rozklíčovat cesty a směry lobbyistických zájmů a napojení na vládní a nevládní struktury.
 • Zjišťujeme pojistné podvody, krádeže na pracovištích a další.
 • Provádíme kompletní ekonomicko-bezpečnostní analýzy na zakázku, pro potřeby strategických obchodních rozhodnutí.