Začali jsme v devadesátých letech

Jsme přední soukromá detektivní a inkasní agentura se sídlem v Praze, působící na území České republiky, Slovenska a států EU. Specializujeme se na poskytování komplexních detektivních služeb a v rámci řešení mimosoudního vymáhání pohledávek zajišťuje inkasní servis. Svou profesionalitou a odbornými znalostmi zaručujeme svým klientům - nadnárodním institucím, bankovním domům i jednotlivcům, exkluzivní servis a přispíváme tak k minimalizaci ztrát a rizik.

„Alokace investic a implementace stále nových postupů v rámci procesu poskytování a zkvalitňování služeb mají za cíl vytváření nové obchodní strategie, jejímž produktem je vždy maximálně spokojený zákazník a v neposlední řadě zvýšení rentability. “

Historie vzniku společnosti ALPHA CORP AGENCY s.r.o. sahá až do 90. let, kdy jsme se po předchozí praxi v národních bezpečnostních složkách začali zabývat v soukromé sféře detektivními službami, vymáháním pohledávek a osobní ochranou. S rostoucí poptávkou bankovních domů a leasingových společností jsme se stále více zaměřovali na poskytování služeb v této oblasti, které souvisí zejména s leasingovou problematikou, inkasem pohledávek, prověřováním bonity klientů, ověřováním pojistných událostí, atd.

2002

Přikročili jsme k restrukturalizaci agentury a její rozšíření do podoby společnosti s ručením omezeným, a to vzhledem k sílící poptávce po stále kvalitnějších a zejména komplexnějších službách. Společnost se stala držitelem koncesních listin v předmětu podnikání: Služby soukromých detektivů a Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. V této souvislosti došlo k výraznému posílení pozice společnosti Alpha Corp Agency v České republice.

2008

Prostřednictvím našich externích partnerů jsme začali působit rovněž na Slovensku, abychom tak lépe vyhověli požadavkům po komplexních službách v rámci celého Česko-Slovenska, potažmo Evropské unie.

2016

V tomto roce přišly na řadu změny ve struktuře managementu společnosti i k zásadním změnám v charakteru a zaměření společnosti a následně i k úpravě názvu na aktuální: Alpha Corp Agency, s.r.o. Tyto změny měly za cíl jednoznačně vyprofilovat Alpha Corp Agency, s.r.o. v rámci úzké specializace.

„V roce 2017 jsme se stali držitelem certifikátu mezinárodně platné normy systému řízení kvality ISO 9001:2015, vydaným nezávislou společností Tayllorcox s.r.o.“

~ Jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2015 ~

Profesionální etika

Tato vlastnost není obecnou frází, jak by se snad mohlo na první pohled zdát, profesionální etika v pravém slova smyslu je zásadní charakteristickou vlastností procházející polem veškerých aspektů, kterými je tvořena naše společnost. Vzhledem k tomu, že řešíme velmi citlivé a delikátní záležitosti, pracujeme s citlivými informacemi, doporučujeme lidem jak postupovat v krizových situacích, zavázali jsme se proto k nejvyšším standardům morální, respektive obchodní integrity.

Náš přístup

Za použití správné kombinace dovedností, zkušeností a vlastního know how, je schopna naše společnost umožnit klientům sledovat své zájmy kdekoliv a kdykoliv, pokud je klientem požádána. Netvrdíme, že „víme všechno“, nicméně velmi dobře víme, jak analyzovat problémy a čelit rizikům. Také víme, jak se vzniklé problémy a možná rizika mohou lišit mezi jednotlivými zeměmi, kulturami a vlastními specifiky v oblastech informatiky a bezpečnosti.

Naše společnost je nastavena tak, aby její služby vyhovovaly účelům našich klientů. Naši specializovaní manažeři mají hloubkové znalosti odvětví a jsou schopni sestavit nejlepší a nejvhodnější tým pro optimální řešení. Naše síť poboček spolupracuje bezproblémově, jsme schopni operativně pracovat, vyvíjet a implementovat potřebné strategie.

Jsme úspěšní

Více jak 20 let praxe, zkušeností a úroveň poskytovaných služeb v celém jejich spektru, nás řadí k nejlepším v oboru. Stěžejními vlastnostmi naší společnosti jsou tyto >

PROFESIONALITA - KVALITA - LOAJALITA - DISKRÉTNOST - INTEGRITA